Sprostredkovanie zamestnancov

Spolupráca s našou personálnou agentúrou predstavuje pre Vašu firmu množstvo výhod:

Kvalitný a profesionálny výber najvhodnejšieho kandidáta

Špecializovaný tím personalistov vyberie pre Váš biznis najlepšieho, a najvhodnejšieho uchádzača, to znamená kvalifikovaného kandidáta s praxou v danom odbore, ktorý svojimi schopnosťami a zručnosťami bude čo najlepšie zastávať svoju budúcu pozíciu, a prispeje tak k celkovej prosperite podniku.

Zníženie nákladov na vyhľadávanie zamestnancov

Naša agentúra vyberá hlavne z rozsiahlej internej databázy z nášho regiónu a externých zdrojov, odpadajú tak náklady na vyhľadávanie zamestnancov, náklady na výberové konanie, administratívu spojenú s prijatím zamestnanca, pretože všetko zabezpečuje agentúra.

Overenie odborných zručností

Agentúra garantuje overenie odborných zručností a skúseností uchádzačov v praxi, vo svojom tréningovom centre a až po tomto kroku vybratého kandidáta umiestni v užívateľskej firme. Z tohto dôvodu sa naša agentúra stáva kvalitnejším a konkurencieschopnejším dodávateľom personálnych služieb hlavne v  zlievarenskom, strojníckom a hutníckom priemysle.

Zníženie nákladov na administratívu a ochranné pomôcky

Ak sa rozhodnete spolupracovať s našou agentúrou, získate dlhší čas na overenie si zručnosti a skúseností zamestnanca a až potom sa môžete rozhodnúť prijať ho ako interného zamestnanca. Šetríte náklady spojene so zamestnancom, pretože je stále zamestnancom našej spoločnosti, navyše agentúra zabezpečuje pracovný odev, pracovnú obuv, ochrannú vestu, ochranno - pracovné pomôcky, školenie BOZP, a vstupnú lekársku prehliadku na vlastné náklady.

 Národný projekt - Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

Naši partneri