Sprostredkovanie zamestnancov

Spolupracujte s nami a získajte dlhší čas na overenie si zručnosti a skúseností zamestnanca, než ho príjmete do svojich radov.

Spolupráca s našou personálnou agentúrou
predstavuje pre Vašu firmu viacero výhod.

home_employment_pic25
1

Kvalitný a profesionálny výber najvhodnejšieho kandidáta

Špecializovaný tím personalistov vyberie pre Váš biznis najlepšieho a najvhodnejšieho uchádzača, t. j. kvalifikovaného kandidáta s praxou v danom odbore, ktorý svojimi schopnosťami a zručnosťami bude čo najlepšie zastávať svoju budúcu pozíciu a prispeje tak k celkovej prosperite podniku.

home_employment_pic26
2

Zníženie nákladov na vyhľadávanie zamestnancov

Naša agentúra vyberá hlavne z rozsiahlej internej databázy z nášho regiónu a externých zdrojov. Vám tak zanikajú náklady na vyhľadávanie zamestnancov, výberové konanie či administratívu spojenú s prijatím zamestnanca, pretože všetko zabezpečí naša agentúra.

home_employment_pic28
3

Overenie odborných zručností

Agentúra Person Education Servis garantuje overenie odborných zručností a skúseností uchádzačov v praxi, vo svojom tréningovom centre. Až po tomto kroku vybraného kandidáta umiestni v užívateľskej firme. Z tohto dôvodu sa naša agentúra stáva kvalitnejším a konkurencieschopnejším dodávateľom personálnych služieb najmä v zlievarenskom, strojníckom a hutníckom priemysle.

home_employment_pic27
4

Zníženie nákladov na administratívu a ochranné pomôcky

Ak sa rozhodnete spolupracovať s našou agentúrou, získate dlhší čas na overenie si zručnosti a skúseností zamestnanca a až potom sa môžete rozhodnúť prijať ho ako interného zamestnanca.

Šetríte náklady spojene so zamestnancom, pretože je stále zamestnancom našej spoločnosti, navyše agentúra zabezpečuje pracovný odev, pracovnú obuv, ochrannú vestu, ochranno - pracovné pomôcky, školenie BOZP, a vstupnú lekársku prehliadku na vlastné náklady.

V prípade záujmu o sprostredkovanie zamestnancov nás neváhajte kontaktovať.

Naši partneri