parallax background

Registračný formulár

Pre uchádzačov o zamestnanie

Aby sme Vám vedeli nájsť tú ideálnu prácu,
prosíme vyplňte a odošlite registračný formulár nižšie.
 

Formulár

Vyplňte a odošlite formulár nižšie, alebo si stiahnite formulár pre Word a pošlite nám ho elektronicky alebo poštou.


  Trvalé bydlisko

  Kontaktné údaje

  Prax

  Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Hore uvedená dotknutá osoba týmto prehlasuje, že bola v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poučená o právach dotknutej osoby a súhlasí so zaradením osobných údajov do informačného systému, ktorého prevádzkovateľom je AGENCY PERSON EDUCATION SERVICE s.r.o. Účelom poskytnutia osobných údajov je osobný spis a mzdová agenda. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Dotknutá osoba zároveň svojím podpisom súhlasí s úhradou administratívneho poplatku za administratívu spojenú so spracovaním registračného formulára a poradenské služby vo výške 20 €, ktorý je dotknutá osoba povinná uhradiť do 14 dní od podpisu tohto registračného formulára. Administratívny poplatok nie je vyberaný za sprostredkovanie zamestnania a žiadnym spôsobom s následným sprostredkovaním práce nesúvisí.

  Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od spoločnosti Google.
  Zmluvné podmienky a Pravidlá ochrany súkromia.